Teade ja lisad

18. jaanuaril 2017 esitas OÜ Adepte Kaitsepolitseiametile kuriteoteate laiahaardelise korruptsiooni kohta Eesti energeetikas.

KURITEOTEADE

 

Fakte sisaldav teade oli 19 lk pikk, millele lisandus 47 dokumenti ja muud tõendit.

 

Lisa 1

Lisa 2

Lisa 3

Lisa 4 – KaMin kooskõlastuskirjad Päite-Vaivina 
Lisa 5 – Päite-Vaivina projekteerimistingimuste kooskõlastus 
Lisa 6 – KaMin kiri Toila VV 18.03.16
Lisa 7 – KaMin ehitusprojekti kooskõlastamata jätmine 20.04.16
Lisa 8 – Toila VV 26.04.16 korraldus nr 82
Lisa 9 – Est Wind Power vs Toila VV kaebus
Lisa 10 – MKM kk nr 409
Lisa 11 – MKM kk nr 383
Lisa 12 – Tuuleparkide asendiplaan
Lisa 13 – Adepte Energy OÜ Raisner AS vs Kaitseministeerium (kaebus)
Lisa 14 – KM vastus teabenõudele 06.02.15
Lisa 15 – Lüganuse VV taotlus KKMle
Lisa 16 – KKM ettepanek järelevalvemenetluseks
Lisa 17 – Järelevalvemenetluse algatamine
Lisa 18 – Nõusoleku saamine hoonestusõiguse võõrandamiseks
Lisa 19 – Vastus I-V maavanemale
Lisa 20 – KKM kiri Lüganuse VV-le
Lisa 21 – Lüganuse VV taotlus Keskkonnamisteeriumile
Lisa 22 – Nõusolek Lüganuse vald Aidu tuulepark
Lisa 23 – EE kiri Lüganuse VVle
Lisa 24 – Lüganuse VV vastus EEle
Lisa 25 – Andres Sõnajala e-kiri
Lisa 25a – 2015.02.19 Aidu Tuulikupark Lüganuse VV
Lisa 25b – Eesti Energia AS 23.02.15
Lisa 26 – Tuuletehnoloogia Liidu pöördumine Konkurentsiametisse
Lisa 27 – Raigo Sõlg teabenõue
Lisa 28 – Vastus teabenõudele
Lisa 29 – KM kooskõlastus projekteerimistingimustele
Lisa 30 – Õhuliini projekteerimistingimuste taotlus
Lisa 31 – Tehnilised tingimused Sindi AJ 150 MW TP Raisner AS
Lisa 32 – Teabenõue KMle 07.07.16
Lisa 33 – Vastus teabenõudele 25.07.16
Lisa 34 – Täiendav teabenõue 18.08.16
Lisa 35 – KM vastus täiendavale teabenõudele 16.09.16
Lisa 36 – Kiri Mati Kupparile
Lisa 36a – Kiri Mati Kupparile
Lisa 37 – Määruse nr 16 eelnõu seletuskiri
Lisa 38 – väljavõte ITU käsiraamatust
Lisa 39 – ITU uuring tuuleparkide kohta
Lisa 40 – 19.04.2016 protokoll
Lisa 41 – Vastus teabenõudele
Lisa 41a – Vastus teabenõudele
Lisa 41b – Vastus teabenõudele
Lisa 42 – MKM koosoleku lindistus 19.04.16…
Lisa 43 – Selgitustaotlus 01.12.16
Lisa 44 – Vastus selgitustaotlusele 19.12.16
Lisa 45 – KaMin kiri 29.11.2016
Lisa 46 – KaMin kooskõlastus 27.08.15
Lisa 47 – KaMin lähteülesanne

Ja siin on VASTUS

%d bloggers like this: