TÄNAN, HEAD INIMESED!

Head Lääne-, Hiiu- ja Saaremaa elanikud!

Seekordsed Riigikogu valimised on saanud ajalooks. Tänan kõiki neid inimesi, kes mind usaldasid ja andsid mulle oma hääle.

Ma ei osutunud valituks Riigikokku kuid Teie poolt antud hääl ei läinud kaduma.

Need Riigikogu valimised olid üheks etapiks pikemast ja kaugeleulatuvast plaanist, mis tagab meie inimestele reaalse sotsiaalse turvalisuse keerulises ja globaliseeruvas maailmas.

Tänane valmissüsteem ei ole kaugeltki täiuslik ega ammugi demokraatlik ja seetõttu on üksikkandidaadil peaaegu võimatu pääseda riigi tähtsamasse esindusorganisse. Samas andis see võimaluse rääkida avalikult meie elu kitsaskohtadest, mida taunitakse ja millest eelistatakse vaikida. Keegi peab rääkima asjadest riigis nii nagu nad tegelikult on, mitte nii nagu neil lastakse välja paista. Selleks saabki olla sõltumatu isik Riigikogus, mitte parteipoliitikale allutatud marionett, kelle isiklikud huvid kaaluvad üles rahva ja riigi vajadused.

Tänaste Riigikogu valimiste tulemusena saab tõdeda, et rahulolematus järjest halveneva ettevõtluskeskkonnaga, sotsiaalsete pingete eskaleerumine ja valitsuse suutmatus riigi ees seisvaid küsimusi lahendada on viinud olukorrani, kus ka Reformierakonna saagiks sai suur osa protestihäältest, kaugeltki mitte maailmavaateliste seisukohtade toetamiseks vaid valitsusparteide suutmatusele osundamiseks.

Sama on tinginud ka EKRE suurepärase valimistulemuse, mis oleks võinud olla oluliselt parem kui partei juhtkond oleks osanud adekvaatselt hinnata eestimaalaste hingeelu ning toetunud hirmude ja vastandamise asemel konstruktiivsele laiapõhjalisele koostööle.

Nende mõlema erakonna õlul lasub suur vastutuse koorem. Kas nad seda ka kanda suudavad, seda näitab aeg.

Suur tänu veelkord kõigile, kes minu poolt hääletasid. Sama tähtsad ja isegi tähtsamad on meie rahva jaoks 26. mail toimuvad Europarlamendi valimised ja kindlasti tahan ma ka nendel valimistel kaasa rääkida.

Jõudu võiduks!

Sõnad… Ainult sõnad…

Olin kutsutud Kuressaare Spordikeskuses toimuvale Eesti Vabariigi 101. aastapäeva auks korraldatud vastuvõtule. Kena asjakohane oli see vastuvõtt.

Istusin ühes lauas toredate ja seltskondlike inimestega. Kuulasin ettekandjaid ja mõtisklesin kuuldu üle. Püüdsin tabada mõtet. Oli mille üle juurelda. Loe edasi “Sõnad… Ainult sõnad…”

Eesti väärastunud demokraatia

Head inimesed!

Üksikkandidaadina Riigikokku kandideerimisel olen kokku puutunud asjaoludega, millele ei ole varem tähelepanu pööranud, sest mind ei ole need teemad kunagi varem otseselt puudutanud. Usun, et teie hulgast paljudele on alljärgnev piisavalt mõtlemapanev ja vahest isegi üllatav, sest selle taga peitub erakondade juhtfiguuride soov kõigele vaatamata kindlustada oma isiklik positsioon ühiskonnas. Loe edasi “Eesti väärastunud demokraatia”

Huvitav persoonilugu ja Raadio Kadi

WOWEESTI.ee tegi huvitava persooniloo Harryst.
Oled alati teada tahtunud, miks Harry üldse hakkas poliitikaga tegelema? Või… Miks ta tegelikult lahkus erakonnast, mille liige ta üle 10 aasta oli? Loe SIIT ja saad teada!

13.02.2019 oli Raadio Kadi eetris Valimisstuudio, kus Harry debateeris tervishoiu- ja sotsiaalküsimuste teemadel. Hea uudis neile, kes raadiote juures ei viibinud või lihtsalt polnud aega kuulata!
Saate järelkuulamiseks vajuta SIIA!

Selleks, et Harry värksete tegemiste ja toimetamistega kursis olla, jälgi ka Harry Facebook-i lehte!

 

Kandidaat nr 1189

Head sõbrad!

Olen otsustanud kandideerida märtsikuus toimuvatel Riigikogu valimistel Hiiu-, Lääne- ja Saaremaal.
Minu kandidaadinumber on 1189.

Minu lubadus:
Kõik tasud ja hüvitised, mis on ette nähtud Riigikogu liikmele, lasen suunata sihtotstarbeliselt koduvalla sotsiaalse arengu kindlustamiseks.
Aated ei vaja maksumaksja raha.
Ei- ääremaastumisele!