Gregor Raudvere – kohalikust kasust


Külalispostitus


Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium saatis kooskõlastusringile tuuleenergeetika sektori kohaliku kasu õigusliku instrumendi seaduse eelnõu väljatöötamiskavatsuse, millel küll üllas eesmärk –  edendada taastuvenergia kasutuselevõttu ja siduda kogukonda – kuid lähtealused kisuvad vankrit juba eos kraavi. Loe edasi “Gregor Raudvere – kohalikust kasust”

Avalik huvi vs erahuvi

Viimasel ajal on meediakanalite vahendusel levitatud sõnumeid, kuidas halvad ja ülbed ärimehed lähevad üle Eesti vastuollu kohalike kogukondadega, kellele sugugi ei meeldi ettevõtlike inimeste plaanitavad tegevused. Nii on konfliktidega seotud ettevõtjad Viimisis, Elva linnas, Saaremaal ja ka paljudes teistes piirkondades. Oma seisukohtade kaitseks tuginevad kogukondade esindajad lihtsale ja pealtnäha üheselt arusaadavale loogikale, et erahuvi ei saaks ega tohiks üles kaaluda avalikku huvi, ehk siis kogukondade huvi, mis väljendub tihtilugu kohalike valdade volikogude otsustes või ametnike seisukohtades.

Loe edasi “Avalik huvi vs erahuvi”