Ametnike bürokraatia hävitab riigi

Head sõbrad!

Lisan ühe saate lindistuse (LINK – 04.03.2019 saade). Usun, et väärib kuulamist. Miks ma sellele saatele osundan? Eks ikka sellepärast, et väärib kuulamist.

Me oleme ettevõtjatena langenud ametnike käsitlematu omavoli alla. Pea iga ametnik käitub oma suva ja arvamuse alusel. Riigi seadused on muutunud tülikateks normideks, mis ei loe neile enam midagi. Selline karistamatu bürokraatia ja omavoli vohamine on riigi jaoks tervikuna suuremaks ohuks kui idapiiril luuravad rohelised mehikesed. Kui me otsustavalt ametnike suvaõiguse vastu ei astu, siis nad ruineerivad riigis kogu ettevõtliku initsiatiivi. Ametnikkond on muutunud meie riigi sisevaenlasteks.

Ja nüüd oleks huvitav teada, mis on ikkagi nendesuguste lurjuste motiiv – laiskus, väikese inimese võimuiha, lihtsalt lauslollus või kogunisti võõrvõimu mõjuisikute soovitused, hävitada sisemiselt meie rahvusriik?

Mõelge sellele ja olge leppimatud kui ametnikud rikuvad teie õigusi. Koondame oma jõu võitluseks riigi sisevaenlaste vastu!

Jõudu võiduks!

Harry

TÄNAN, HEAD INIMESED!

Head Lääne-, Hiiu- ja Saaremaa elanikud!

Seekordsed Riigikogu valimised on saanud ajalooks. Tänan kõiki neid inimesi, kes mind usaldasid ja andsid mulle oma hääle.

Ma ei osutunud valituks Riigikokku kuid Teie poolt antud hääl ei läinud kaduma.

Need Riigikogu valimised olid üheks etapiks pikemast ja kaugeleulatuvast plaanist, mis tagab meie inimestele reaalse sotsiaalse turvalisuse keerulises ja globaliseeruvas maailmas.

Tänane valmissüsteem ei ole kaugeltki täiuslik ega ammugi demokraatlik ja seetõttu on üksikkandidaadil peaaegu võimatu pääseda riigi tähtsamasse esindusorganisse. Samas andis see võimaluse rääkida avalikult meie elu kitsaskohtadest, mida taunitakse ja millest eelistatakse vaikida. Keegi peab rääkima asjadest riigis nii nagu nad tegelikult on, mitte nii nagu neil lastakse välja paista. Selleks saabki olla sõltumatu isik Riigikogus, mitte parteipoliitikale allutatud marionett, kelle isiklikud huvid kaaluvad üles rahva ja riigi vajadused.

Tänaste Riigikogu valimiste tulemusena saab tõdeda, et rahulolematus järjest halveneva ettevõtluskeskkonnaga, sotsiaalsete pingete eskaleerumine ja valitsuse suutmatus riigi ees seisvaid küsimusi lahendada on viinud olukorrani, kus ka Reformierakonna saagiks sai suur osa protestihäältest, kaugeltki mitte maailmavaateliste seisukohtade toetamiseks vaid valitsusparteide suutmatusele osundamiseks.

Sama on tinginud ka EKRE suurepärase valimistulemuse, mis oleks võinud olla oluliselt parem kui partei juhtkond oleks osanud adekvaatselt hinnata eestimaalaste hingeelu ning toetunud hirmude ja vastandamise asemel konstruktiivsele laiapõhjalisele koostööle.

Nende mõlema erakonna õlul lasub suur vastutuse koorem. Kas nad seda ka kanda suudavad, seda näitab aeg.

Suur tänu veelkord kõigile, kes minu poolt hääletasid. Sama tähtsad ja isegi tähtsamad on meie rahva jaoks 26. mail toimuvad Europarlamendi valimised ja kindlasti tahan ma ka nendel valimistel kaasa rääkida.

Jõudu võiduks!