Vastus

2KAPO vastas vaid 6 (kuue!) päeva möödumisel (sinna sisse jäi ka nädalavahetus) 24. jaanuaril 2017.

VASTUSKIRI

 

Loe teadet koos lisadega siit.

%d bloggers like this: