Tõekspidamised ja lubadus

Tõekspidamised

Olen radikaalse maailmavaatega inimene, kes tahab erinevate eluliste küsimuste esilekerkimisel jõuda alati juurteni. Teha selgeks põhjused, mis on tinginud tagajärjed. Leida tegevuse ja tagajärje põhjuslik seos.

Mulle ei meeldi mõtted massimigratsioonist. Ma olen oma riigi patrioot ning ma tahan elada omal maal ise enda elu korraldades ja otsustades.

Lubadus

Kõik tasud ja hüvitised, mis on ette nähtud Riigikogu liikmele, lasen suunata sihtotstarbeliselt koduvalla sotsiaalse arengu kindlustamiseks.

Aated ei vaja maksumaksja raha.