Riigikogus eesootav töö

Nõuda kaitset kodumaisele tootjale.
•••
Riigi toel pühenduda konkreetsete majandusharude ülestöötamisele.
•••
Riikliku haridusprogrammi raames tuleb hakata välja selgitama andekaid lapsi, keda õpetada eriprogrammide alusel.
•••
Aidata ümber korraldada riiklik tervishoiusüsteem, et see vastaks elanikkonna huvidele ja tagaks parima raviteenuste kättesaadavuse. Meditsiiniökonoomika peab saama uue sisulise tähenduse.
•••
Elanikkond tuleb vabastada intressiorjusest, riigi raharinglus peab olema riigi keskpanga kontrolli all.
•••
Nõuda avaliku sektori teenistujate tasustamise viimist vastavusse tema vajalikkuse ja ühiskonna arengusse antava tööpanusega.
•••
Teha kõik, et korruptsiooni mõiste saaks tegeliku sisu.
•••
Välispoliitika peab tagama riikliku neutraliteedi ning peatama osalemise ühistel karistusoperatsioonidel.